Kunstgeschiedenis voor de iPad*


* en apple computers

(placeholder)
(placeholder)

home

docentenversie

auteur

aanschaffen?

titels

didactische opzet

interactiviteit

(placeholder)

vormentaal én beeldtaal

(placeholder)

film / gratis proefversie

Didactische opzet van de boekenIeder deel heeft meerdere hoofdstukken.


Elk hoofdstuk begint met een historische inleiding over het betreffende tijdvak. Vrijwel altijd maken één of meerder kaarten deel uit van deze inleiding. Het is onmisbare informatie die niet moet worden overgeslagen.


Na de inleiding volgt de behandeling van de kunsthistorische aspecten. Meestal worden bouwkunst, schilderkunst en beeldhouwkunst in afzonderlijke paragrafen besproken. De laatste paragraaf bespreekt zeer uitvoerig de beeldtaal, de iconografie van de kunst in de behandelde periode. Dat maakt dit boek uniek.


Ieder hoofdstuk eindigt met een samenvatting waarin de belangrijkste feiten nog eens op een rij worden gezet en een interactieve toets om de kennis te testen


Kortom:

Historische inleiding + Vormentaal (stijl) + Beeldtaal (iconografie) + Samenvatting + Toets


Soms zijn tussen de tekst paginas geplaatst met speciale thema’s. Daarin vind je aanvullende informatie over bijvoobeeld technieken, religie of andere voor dat hoofdstuk belangwekkende informatie.`(placeholder)