Kunstgeschiedenis voor de iPad*


* en apple computers

(placeholder)
(placeholder)

home

docentenversie

auteur

aanschaffen?

titels

didactische opzet

interactiviteit

(placeholder)

vormentaal én beeldtaal

(placeholder)

film / gratis proefversie

Interactiviteit


Op alle pagina’s in het boek waarvoor dit relevant is, kan een kaart worden opgeroepen met daarop de plaatsnamen die op de betreffende bladzijde worden besproken.


Veel termen en begrippen kunnen worden geactiveerd waardoor een toelichting wordt gegeven, soms voorzien van een afbeelding.


Vrijwel alle afbeeldingen in het boek kunnen full page worden uitvergroot.


Ook zijn er afbeedlingen die andere vormen van interactiviteit hebben. Bijvoorbeeld om nog meer afbeeldingen van hetzelfde object te zien, of drop-overs met tekeningen, touchscreens met vaak tientallen afbeeldingen, reconstructies e.d.

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

9